Rólunk


Az óvoda mindennapjai

Óvodai életünk mindennapi tevékenységeit és napirendjét a kisgyermekkor igényei és sajátosságai határozzák meg, amelyben fontos szerepet kap az utánzás, a ritmikusság, a természetközelség és az ünnepkör. Az óvodában a gyerekek 4-től 7 éves korukig vannak egy csoportban. Ez az összetétel családias légkört teremt , fejleszti és színesíti a gyerekek szociális érzékét.

Játékaink természetes alapanyagokból készültek
és egyszerűek, közel állnak a gyerekek lelki világához, fejlesztik, ápolják fantáziájukat és lehetőséget adnak számukra, hogy saját bensőjüket kibontakoztatva "építsék fel világukat" a játékok során, együttműködve társaikkal.


E lelki folyamatot segíti a szabad játék, amely napirendünk fontos részét képezi. A tevékenységekben és fejlesztésben elsődleges a belső igényű utánzás, és kevesebb szerepet kap a külső, direkt irányítás. A kisgyermekek egészséges lelki fejlődésében alapvető fontosságú a ritmikusság, amely a belső biztonságérzetüket alapozhatja meg. Ezért a Waldorf-óvodák tevékenységét napi, heti, ünnepszaki és éves ritmikus rend jellemzi.

Az évkör ünnepei kiemelt jelentőségűek, melyeket hetekig tartó készülődés, ráhangolódó időszak előz meg. A játékaink, az énekek, mesék és tevékenységek az adott ünnepszakhoz, illetve a hozzájuk kapcsolódó szokásokhoz kötődnek.